Taggyűlés meghívó

Tisztelt Egyesületi Tagok!

2018. április 13-án 19:00 órától Sárváron, a Sársziget u. 30. (új próbahely) szám alatt közgyűlést tartunk, melyre a Sárvári Oratórikus Kórus egyesület minden tagját ezennel
meghívom és elvárom.

A taggyűlés napirendi pontjai:

1. Az elnökség beszámolója az egyesület 2017. évi munkájáról.
2. Pénzügyi beszámoló.
3. 2018. évi munkaterv elfogadása.
4. Egyebek.

Amennyiben a közgyűlés ezen időpontban nem határozatképes (a tagok több mint 50%-a nincs jelen), úgy ugyanezen napirendi pontokkal a megismételt közgyűlésünkre 2018.
április 13-án 20:00 órakor kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes! Kérem, hogy amennyiben valaki újabb tagjelöltről tud, akkor ezt minél előbb jelezze az elnökség felé!

Szombathely, 2018. március 7.

Tisztelettel:
                      dr. Szalai Ferenc
                         elnök sk.

 

Letölthető fájlok: